0545-292355 h.swerink@kpnmail.nl
De Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland is op zoek naar

twee nieuwe commissieleden

Functie
De Geschillencommissie onderzoekt een voorgelegd geschil en beoordeelt of een deelnemende corporatie zich met betrekking tot het geschil goed heeft gedragen. Daarnaast toetst de commissie het geschil aan het beleid van de betrokken corporatie en adviseert zij over het al dan niet nemen van maatregelen naar aanleiding van het door haar onderzochte geschil.

Wij zijn op zoek naar kandidaten:

  • Met kennis op het gebied van technisch en/of woontechnisch beheer, volkshuisvesting (wonen) en/of maatschappelijke dienstverlening
  • Die markt- en klantgericht kunnen werken
  • Die in staat zijn om geschillen objectief en onafhankelijk te (be)oordelen met inachtneming van het door een corporatie geformuleerde beleid
  • Kennis en ervaring in het sociaal domein
  • Met een werk- en denkvermogen op tenminste HBO-niveau

Informatie
Voor nadere informatie over de profielschets en/of de commissie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, Carin Kristen (06-12850490).

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 2 juli 2019.

Reageren
Uw sollicitatie, voorzien van een CV en motivatie, kunt u tot uiterlijk 19 juni 2019 schriftelijk kenbaar maken aan de Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland, ter attentie van Carin Kristen, info@geschillencommissie-oost-gelderland.nl of via Antwoordnummer 4014, 7070 ZX Ulft.

Bestuur

Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van 24 maart 2011 is het volgende bestuur gekozen en geïnstalleerd:

Dhr E. Wolfs (Erwin)

Dhr E. Wolfs (Erwin)

Voorzitter

Dhr. H.Timmermans (Henny)

Dhr. H.Timmermans (Henny)

Secretaris

 Mevr. N. Rinders (Nolda)

Mevr. N. Rinders (Nolda)

Penningmeester

Mevr. H.Schulenbarg (Hermien)

Mevr. H.Schulenbarg (Hermien)

Bestuurslid

Mevr. D. Klein Hazebroek (Dinie)

Mevr. D. Klein Hazebroek (Dinie)

Bestuurslid

Word ook lid!

Lid van de vereniging kunnen worden meerderjarige huurders, die de doelstelling van de vereniging onderschrijven, die met de in Borculo gevestigde woningcorporatie ProWonen huurovereenkomsten hebben en woonachtig zijn binnen het werkgebied van de vereniging.