0545-292355 h.swerink@kpnmail.nl
Financiële zorgen?

Financiële zorgen?

Kunt u de rekeningen en boodschappen niet meer betalen? Wilt u weten of u kunt besparen op uw uitgaven? Bent u benieuwd of er regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken? U staat er niet alleen voor. Medewerkers van Voormekaar kunnen meekijken met uw persoonlijke financiële situatie. Zij hebben kennis van regelingen en toeslagen waar u misschien wel gebruik van kunt maken. Zij kijken welke financiële hulp u nodig heeft.

Terugbetaling huurtoeslag i.v.m. pensioenafkoop

Terugbetaling huurtoeslag i.v.m. pensioenafkoop

Veel huurders weten niet dat ze in geval van een eenmalige afkoop van pensioen een aanslag tot terugbetaling van huurtoeslag kunnen krijgen.

Wat is er aan de hand?
Huurders, die in het verleden nogal eens van werkgever zijn veranderd, krijgen wanneer ze 65 jaar worden van hun pensioenfonds bericht dat het pensioenfonds hun vaak bescheiden opgebouwde pensioen in een keer willen uitbetalen, het zogenaamde afkopen. Die afkoopsommen kunnen tot zo’n 3500 euro bedragen.

Waarom betaal ik meer dan mijn buren?

Waarom betaal ik meer dan mijn buren?

U woont in eenzelfde soort huis als de buren. De keuken en badkamer zijn even nieuw, de tuin is even groot. Toch betaalt u meer dan de buren. Hoe kan dat?

Lees het hele verhaal hier:

Hartveilig wonen. AED

Hartveilig wonen. AED

Op zaterdagmiddag 5 maart 2016 heeft de huurdersvereniging “De Naobers” in het Grand Café De Hofmaat,
Hofmaat 4 te Neede met de AED werkgroepen uit
Eibergen, Neede, Beltrum, Rekken, Noordijk en Rietmolen een overeenkomst ondertekend
waarmee de huurdersvereniging éénmalig een bedrag van
€ 15.000,= aan deze werkgroepen beschikbaar stelt.

Wat is Hartveilig wonen? Klik hier

Namens de huurdersvereniging hebben mevr. Nardy Cupers (voorzitter)
en dhr. Henk Swerink (penningmeester) de overeenkomst ondertekend.
Dhr. Ruud Kaak (AED werkgroep Eibergen) en mevr. Irene de Witte (AED werkgroep Rietmolen) tekenden als vertegenwoordigers namens alle AED werkgroepen binnen ons eigen werkgebied.

Hoe is één en ander ontstaan?

Al in mei 2013 heeft de huurdersvereniging “De Naobers” middels haar informatieblad “Naoberpraot” haar leden gevraagd om met ideeën te komen om een zinvolle bestemming te geven aan de gelden van de vereniging, welke nadat ze tegen een hoge rente jarenlang geparkeerd hadden gestaan, in 2015 vrij kwamen.

Op deze oproep aan haar leden kwamen destijds een vijftiental suggesties binnen, waarvan eigenlijk het nu gekozen project als enige voldeed aan de gestelde voorwaarden, namelijk dat het een bijdrage aan een gemeenschappelijke voorziening moest zijn en geldende voor ons hele werkgebied.

Onder voorzitterschap van oud voorzitter dhr. Henk Bel werd vorm gegeven aan de besteding van de gelden.
Dat de toekenning zolang op zich heeft laten wachten had te maken met de door de Gemeente Berkelland te nemen beslissing over een subsidie voor de alarmeringskosten voor alle AED-werkgroepen in de hele gemeente. Het dagelijks bestuur heeft daartoe een zeer vruchtbaar gesprek gehad met
Wethouder mevr. Joke Pot namens Gemeentebelangen Berkelland.
Op 17 november 2015 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Berkelland besloten om vanaf 2016 structureel een bijdrage te verstrekken ten behoeve van de alarmering en de nazorg door Connexxion/het witte kruis
Hiermede is het voortbestaan van het AED-netwerk voor een lange termijn gewaarborgd.

Hopelijk is het gebruik van een AED in ons werkgebied nooit nodig, maar het is wel een stukje extra zorg die er is en misschien maakt onze bijdrage het mede mogelijk dat er in de toekomst levens mee gered worden.

Hartveilig wonen treedt, na een melding hartstilstand, in werking wanneer er een AED apparaat binnen een straal van 600 meter aanwezig is. Klik op hartveilig-wonen voor meer info.

Wanneer u samen met uw buurtbewoners of als buurtvereniging graag in aanmerking wilt komen voor plaatsing van een AED neemt u dan contact op met:
Coördinator EHBO vereniging Neede: dhr. Marc Brouwer via markehbo@upcmail.nl
Coördinator EHBO vereniging Eibergen: dhr. Ruud Kaak via ruudkaak@hotmail.com
Zij kunnen u verder informeren over de voorwaarden.


Denkt u erover om vrijwilliger te worden of om een donatie aan de EHBO vereniging te willen doen? Neem ook in dat geval contact op met één van de coördinatoren

Duidelijk is dat het project Hartveilig Wonen zeker de moeite waard is en waaraan de huurdersvereniging “De Naobers” graag een bijdrage wil geven.